Committee

You are here : Home / Committee / Council Member

Council Member

Alessandra Poini | Council Member

Alessandra Poini

+ more info...

Charis Theocharous | Executive Council Member

Charis Theocharous

+ more info...

Frederico Marmori | Executive Council Member

Federico Marmori

Frederico Marmori | Executive Council Member

Claudia Skopalik

 

Li Hao

 

Zou Jianhua

 

 

Zou Jianhua

 

Zheng Yuexian

 

Wei Jinming

 

Zhang Liping

 

Wang Hong

 

Wang Hong

 

 

Qin Guozheng

 

Wen Weibo

 

Gu Gaosheng

 

Zhang Shunan

 

Liu Qiong

 

Zhang Zongming

 

 

Zhu Jianping

 

Yang Zhongqi

 

Yiheshan Yiming

 

Ma Yongjun

 

Xu Wei

 

Hu Guangqin

 

 

Zhang Tianfeng

 

Cai Xiong

 

Yu Mingchao

 

Chen Shaotang

 

Yin Haibo

 

Zhu Wanhua

 

 

Li Yan

 

Wei Yizong

 

Wang Lixia

 

Emma Lopez

 

Angela Tu

 

Wu Binjiang

 

 

Felisbela Maria de Oliveira Gaspar

 

André Filipe Furtado Cunha de Sousa